Tomografia komputerowa zębów zazwyczaj kojarzy nam się ze szpitalem i wypadkiem, ale coraz częściej będąc na wizycie w klinice stomatologicznej otrzymujemy skierowanie na tomografię komputerową CBCT. Zastanawiamy się czy to konieczne? Przecież to szkodliwe… Wątpliwości często wynikają z niewiedzy. A czym właściwie jest tomografia komputerowa zębów?

medserwis.pl

Tomografia komputerowa zębów jest obecnie najbardziej precyzyjnym badaniem które wykorzystuje się do planowania zabiegów stomatologicznych. Badanie pozwala uzyskać rzeczywisty obraz tkanek pacjenta, dzięki czemu lekarz jest w stanie szczegółowo zaplanować procedurę leczenia. Precyzyjnie zaplanowane zabiegi są bezpieczne i małoinwazyjne.

Rentgen Na Dworcu posiada najbardziej nowoczesny na Podbeskidziu aparat Fona XPan 3D. Badanie wykonuje się w pozycji siedzącej w celu likwidacji jakiegokolwiek dyskomfortu u pacjenta. Badanie, podobnie jak przy tradycyjnym zdjęciu panoramicznym, polega na pojedynczym obrocie głowicy z lampą wokół głowy pacjenta.

Dzięki wyjątkowo przyjaznej konstrukcji aparatu pacjenci, którzy cierpią na klaustrofobię nie odczuwają lęku i dyskomfortu podczas badania.
W tradycyjnej tomografii komputerowej, znanej nam ze szpitali obraz badania powstaje dzięki wielokrotnemu obrotowi źródła promieniowania wokół głowy pacjenta tworzącego całość. Zastosowanie wiązki stożkowej promieniowania (CBCT) pozwala na uzyskanie obrazu całości w czasie jednego obrotu lampy wokół pacjenta. Rezultatem czego jest zniwelowanie dawki promieniowania oraz skrócenie czasu badania, przy zachowaniu najwyższej jakości badania. Dawka promieniowania jest 10-krotnie niższa niż w tradycyjnej tomografii komputerowej. Parametry ekspozycji dobierane są automatycznie do wieku i wielkości pacjenta. A więc jest to metoda szybsza i bezpieczniejsza. Jest to badanie nieinwazyjne i bezbolesne.

Maksymalny obszar badania to walec o średnicy 15cm i wysokości 13cm, co umożliwia pełną diagnostykę, znajdującą zastosowanie m.in. w: chirurgii twarzowo-szczękowej i stomatologicznej, ortodoncji, periodontologii, endodoncji, implantologii oraz laryngologii. Tomografia komputerowa zębów w naszym gabinecie ukazuje zarówno tkanki miękkie jak i struktury kostne. Jedno skanowanie umożliwia otrzymanie pełnej informacji diagnostycznej. Tomografia komputerowa zębów zwana inaczej CBCT zastępuje zdjęcie zębowe, pantomograficzne, cefalometryczne, zgryzowe oraz zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych. Wymienione badania są obarczone wadami: dwuwymiarowością, powiększeniem, nakładaniem się na siebie struktur anatomicznych. Często także wymagają uzupełnienia o dalsza diagnostykę, co wiąże się z kolejnymi dawkami promieniowania. Stosowanie CBCT umożliwia otrzymanie obrazu w trzech wymiarach: osiowym, czołowym i strzałkowym oraz rekonstrukcji 3D, co pozwala na przetwarzanie obrazu na niezliczona liczbę sposobów, dając zatem niesamowite wartości diagnostyczne. Oprogramowanie komputerowe pozwala na ocenę wybranej okolicy bez nakładania się na siebie struktur anatomicznych, wizualizację zatok obocznych nosa i jamy nosowej, dokonania pomiarów zmian patologicznych oraz grubości i wysokości wyrostków zębodołowych. Pantomogram uzyskany podczas tomografii wiązką stożkową jest w sali 1:1, eliminując powiększenie obrazu. Tomografia komputerowa zębów CBCT jest użyteczna w implantacji, odbudowie kości, ocenie zmian okołowierzchołkowych, położeniu korzeni zębowych, kontrolowaniu dokładności wypełnienia kanałów zębowych. Ułatwia ocenę obecności zębów zatrzymanych i nadliczbowych oraz ich relację względem ważnych struktur anatomicznych. Na dowolnych przekrojach jednoznacznie można zdiagnozować próchnicę. Tomografia komputerowa zębów CBCT jest nieodzownym elementem leczenia ortodontycznego, bez którego nie można przeprowadzić planowania kuracji.

W Rentgenie Na Dworcu tomografia komputerowa zębów jest elementem wielu konsultacji. Bez „rozwiercania” zęba lekarz może określić przyczynę bólu. Proces całego badania trwa około 10 minut, po tym czasie pacjent może otrzymać płytę CD z badaniem wraz z przeglądarką z funkcją tworzenia przekrojów, pomiarów, obrazów 3D, tym samym umożliwiając przegląd badania
w domowym zaciszu.

Dzięki stosowaniu badania wolumetrycznego istnieje możliwość wykrycia znacznie większej liczby zmian patologicznych w porównaniu z konwencjonalnymi zdjęciami rentgenowskimi i radiografią cyfrową. Musimy pamiętać, że zaawansowane techniki leczenia wymagają stosowania zaawansowanych metod diagnostycznych.
Tomografia komputerowa zębów – czy należy się jej bać?
Pytanie, czy tomografii komputerowej należy się bać jest więc dzisiaj całkowicie niezasadne. Nie możemy rezygnować z udogodnień, jakie niesie współczesny świat.  Tomografia komputerowa zębów jest nieocenionym badaniem w przypadkach wykonywania bardzo precyzyjnych i wysokocespecjalistycznych zabiegów głównie z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologii, ale również innych dziedzin stomatologicznych, którym wykonanie w/w badania ułatwia postawienie pełnej i prawidłowej diagnozy.