Rekonstrukcja zęba jest procesem złożonym. Leczenie zębów w odcinku przednim, w tym rekonstrukcja zęba dwójki górnej na korzeniu mieści się w zakresie świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w podmiotach leczniczych, które mają podpisaną umowę z NFZ.

Katalog zakresów świadczeń, m.in. leczenia stomatologicznego, znajduje się w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenia stomatologicznego.

Jednakże warto zaznaczyć, iż siekacz boczny w szczęce (dwójka górna) jest w strefie estetycznej, dlatego o ile ząb ma jednolity kolor to rekonstrukcja zęba materiałem kompozytowym chemoutwardzalnym w aspekcie walorów estetycznych spełni oczekiwania, to w przypadku kiedy rekonstrukcja zęba wymaga rekonstrukcji kilkoma odcieniami barw kolorystycznych, to bardziej wskazany będzie materiał kompozytowy światłoutwardzalny (celem rekonstrukcji mamelonów zębiny i uwydatnienia bardziej przeziernego szkliwa), który nie jest już w zakresie świadczeń gwarantowanych przez NFZ.

Drugim ważnym aspektem jest rozległość brakujących twardych tkanek zęba, gdyż jeżeli pozostał sam korzeń zęba, to prawdopodobnie jest to ząb po leczeniu endodontycznym (ryc.) i wskazane będzie wykonanie wkładu koronowo-korzeniowego i rekonstrukcja całej korony zęba, a więc taka rekonstrukcja zęba będzie trudniejsza.

Rycina. Ząb sieczny w szczęce po leczeniu endodontycznym z koroną laną licowaną porcelaną

Zarówno szkliwo, jak i zębina są tkankami kruchymi i cechują się większą wytrzymałością na ściskanie niż na rozciąganie, to jednak większość ceramik dentystycznych ma wyższą odporność na rozciąganie w porównaniu ze szkliwem zęba naturalnego. Ale warto pamiętać, iż w świetle zasad biomimetyki: nowoczesne procedury odtwórcze nie powinny koncentrować się na wykonywaniu uzupełnień najmocniejszych, ale na uzupełnieniach kompatybilnych z mechanicznymi, biologicznymi i optycznymi właściwościami leżących pod nimi tkankami zęba.

Aby ocenić wskazanie do wyboru odpowiedniego wariantu leczenia, należy wykonać szczegółowe badanie przez lekarza dentystę w gabinecie stomatologicznym, a także wykonać diagnostykę RTG – zdjęcie punktowe zęba lub panoramiczne (OPG) zębów.