Higiena jamy ustnej u dzieci leczonych ortodontycznie jest bardzo ważna. Właściwe leczenie ortodontyczne trwa średnio około dwóch lat. Dlatego oczyszczając jamę ustną, należy zwrócić szczególną uwagę na powierzchnie styczne zębów, tylne powierzchnie ostatnich zębów w łuku zębowym oraz tę część korony zęba, która łączy się z dziąsłem.

Na tych powierzchniach mimo szczotkowania zębów można często zauważyć warstwę miękkiego białego osadu (płytkę nazębną). Płytka nazębna gromadzi się także na powierzchniach wypełnień oraz na aparatach ortodontycznych. Dlatego też higiena jamy ustnej jest ważnym elementem leczenia.

Gdy stosuje się aparaty zdejmowane (fot. 1), zęby i jamę ustną oczyszcza się, używając dostępnych na rynku szczotek, past i płukanek. Aparat zdejmowany należy oczyszczać każdorazowo po wyjęciu z ust. Bardzo dokładnie z nalotów powinna być oczyszczona powierzchnia aparatu przylegająca do podniebienia lub powierzchni wewnętrznej dziąsła w dolnym łuku zębowym. Do czyszczenia aparatu można wykorzystać te same środki, którymi oczyszcza się zęby. Po wypłukaniu oczyszczony aparat powinien być przechowywany w przeznaczonym do tego celu perforowanym pojemniku.

Fot. 1. Przykład aparatu zdejmowanego (górny aparat Schwarza ze śrubą) Fot. 2. Przykład aparatu stałego (łuk podniebienny)

W przypadku kiedy stosowany jest stały aparat ortodontyczny (fot. 2),dobra  higiena jamy ustnej jest utrudniona ze względu na to, że części aparatu stałego są przyklejone do szkliwa zębów. Budowa przyklejonych do szkliwa zębów części aparatu ortodontycznego sprzyja zwiększonemu zaleganiu płytki nazębnej.

Higiena jamy ustnej wymaga specjalnych szczoteczek. Do oczyszczania zębów należy używać szczotek średnio twardych, z dokładnie zaokrąglonymi, polerowanymi końcami włókien, z włosiem krótszym w środkowej części głowicy i z przestrzeniami między pęczkami. Podczas czyszczenia zębów krótsze włosie w środkowej części głowicy ułatwia czyszczenie zamków i łuków leczniczych, a dłuższe, boczne części włosia głowicy docierają do powierzchni zęba.

Konieczne jest także oczyszczanie przestrzeni między zębami odpowiednio do tego celu ukształtowanymi szczoteczkami lub nicią dentystyczną. Nić ma trzy części: odcinek początkowy jest krótki i sztywny służy do przeprowadzenia nici pod łukiem aparatu. Część środkowa, puszysta służy do oczyszczania powierzchni zębów i aparatu wokół zamków i ligatur. Najdłuższa trzecia część nici dentystycznej jest nawoskowana i służy do oczyszczenia bocznych powierzchni zębów. Tę część nici należy przesuwać wzdłuż powierzchni stycznych zębów od brzegu siecznego lub powierzchni żującej do kieszonki dziąsłowej.

Nici dentystycznych należy używać po umyciu zębów szczotką. Ze względu na zwiększone gromadzenie się płytki nazębnej w czasie leczenia aparatem stałym, celowe jest stosowanie płukanek zarówno przed szczotkowaniem zębów, jak i po oczyszczeniu jamy ustnej. Płukanki rozluźniają resztki pokarmowe i niektóre naloty oraz przyczyniają się do usunięcia dużej ilości bakterii. Słowem higiena jamy ustnej to cały zespół czynnosci : szczoteczki, nić dentystyczna i płukanki.