START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

zeby

Tomografia stożkowa w endodoncji

Tomografia stożkowa zębów – wprowadzenie

W ciągu kilku ostatnich lat w gabinetach stomatologicznych pojawiła się nowa technika obrazowania przekrojowego przeznaczona do badania zębów i kości części twarzowej czaszki: tomografia stożkowa (cone-beam computed tomography – CBCT), zwana też tomografią komputerową z wiązką promieniowania w kształcie stożka, tomografią z promieniem stożkowym, tomografią wolumetryczną, tomografią objętościową czy też kolokwialnie badaniem 3D („pantomogram 3Dlub też tomografia komputerowa 3D”). Tomografia stożkowa zębów (CBCT)  stanowi alternatywę nie tylko dla zdjęć tomograficznych, ale coraz częściej też dla innych stomatologicznych zdjęć rentgenowskich. Do niedawna tomografia stożkowa używana była tylko w implantologii stomatologicznej i ortodoncji. Obecnie zastosowanie tej techniki znacznie się poszerzyło i badane są kolejne możliwości zastosowania. Coraz więcej lekarzy dentystów kieruje pacjentów na badanie metodą CBCT ( tomografia stożkowa) ze wskazań endodontycznych. Istotna jest wiedza, w jakich przypadkach klinicznych tomografia stożkowa będzie zasadna oraz czy korzyści diagnostyczne wynikające z tego badania przewyższą potencjalnie szkodliwe skutki większej dawki promieniowania jonizującego w porównaniu z tradycyjną diagnostyką rentgenowską. W ostatnich latach opublikowane zostały zalecenia towarzystw endodontycznych – zarówno europejskiego (European Society of Endodontology), jak i amerykańskiego (American Association of Endodontists) – dotyczące wskazań do wykonywania badań metodą CBCT. Gremia amerykańskie opracowały swoje stanowisko we współpracy z American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology, natomiast w europejskich zaleceniach oparto się na wynikach prac grupy ekspertów z European Academy of Dental and Maxillofacial Radiology opublikowanych w ramach projektu SEDENTEXCT. Tak więc tomografia stożkowa otwieranowy etap w diagnozowaniu i leczeniu wielu schorzeń uzębienia.

Tomografia stożkowa FONA XPAN 3Dznajduje się na wyposażeniu naszego gabinetu Rentgen Na Dworcu. Zapraszamy!

Leave a Comment